Axit amino axetic tác dụng được với dung dịch? – Luật Hoàng Phi

Qua bài viết trên của khogamemobile.com Axit amino axetic tác dụng được với dung dịch mà mình muốn chia sẻ đến cho mọi người, rất mong mọi người tiếp tục ủng hộ các bài tiếp theo.

Câu hỏi:

Axit amino axetic tác dụng được với dung dịch?

A. Na2SO4.

B. NaOH.

B. NaCl.

D. NaNO3.

Đáp án đúng B.

Axit amino axetic tác dụng được với dung dịch NaOH, axit amino axetic là một amino axit, Amino axit có tính lưỡng tính nên tác dụng được với axit và bazơ, Axit amino axetic có công thức hóa học cấu tạo là: NH2- CH2-COOH, có tính lưỡng tính.

Giải thích lý do chọn đáp án đúng là B

– Axit amino axetic là một amino axit, Amino axit có tính lưỡng tính nên tác dụng được với axit và bazơ, Axit amino axetic có công thức hóa học cấu tạo là: NH2- CH2-COOH, có tính lưỡng tính.

– Axit aminoaxetic tác dụng với chất:

+ Tác dụng với axit HCl

NH2- CH2-COOH + HCl → ClNH3- CH2-COOH.

+ Tác dụng với bazơ

NH2- CH2-COOH + NaOH → NH2- CH2-COONa + H2O.

+ Phản ứng este hóa axit aminoaxetic

H2N-CH2-COOH + C2H5OH ⇔ H2N-CH2-COOC2H5 + H2O ( Điều kiện phản ứng có HCl khí)

+ Phản ứng trùng ngưng của axit amino axetic

nNH2-CH2-COOH → (- NH-CH2-CO-)n + nH2O (H+).

– Axit aminoaxetic không tác dụng với dung dịch muối như: NaCl.

– Một chú ý khác là Axit amino axetic không là đổi màu quỳ tím vì hệ số của -NH2 = hệ số của gốc COOH.

– Axit là một hợp chất hóa học mà trong thành phần phân tử của các chất đó đều có chứa 1 hay nhiều nguyên tử hiđro liên kết với gốc axit ( ví dụ -Cl, =SO4, -NO3). Hay một định nghĩa tương tự đó là Axit là một hợp chất hóa học mà khi hòa tan trong nước sẽ tạo được dung dịch có độ pH nhỏ hơn 7.

– Bazơ là hợp chất hóa học mà phân tử của nó bao gồm có một nguyên tử kim loại liên kết với một hay nhiều nhóm hidroxit (OH), trong đó hóa trị của kim loại bằng số nhóm hidroxit. Ngoài ra, ta có thể hình dung bazơ chính là chất mà khi hòa tan trong nước sẽ tạo thành dung dịch có pH lớn hơn 7.

– Axit amino axetic không tác dụng với:

+ Axit amino axetic không tác dụng với dụng dịch muối như NaCl

+ Một chú ý khác là Axit amino axetic không là đổi màu quỳ tím vì hệ số của -NH2 = hệ số của gốc COOH.

Trên đây là một số tính chất hóa học quan trọng của axit amino axetic. Để làm bài tập thật tốt hãy nắm rõ các kiến thức trên nhé.

Ví dụ: Cho 15 gam axit amino axetic tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch HCl 1M rồi thu được dung dịch X. Để phản ứng hoàn toàn với các chất tran trong X cần 160 gam dung dịch NaOH 10%. Sau khi cô cạn dung dịch sẽ thu được chất rắn khan có khối lượng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Quy dung dịch X thành hỗn hợp aminoaxit (amol) và HC1 (0,2 mol)

nNaOH = a + 0,2 = 0,4 => a = 0,2

m = 0,2 x (75+22) + 0,2 x 58,5 = 31,1 g

Sau khi cô cạn dung dịch sẽ thu được chất rắn khan có khối lượng là 31,1 g.

You might also like