Getting Started – trang 58 Unit 10 SGK tiếng Anh 12 mới

Qua bài viết trên của khogamemobile.com Tiếng anh 12 unit 10 mà mình muốn chia sẻ đến cho mọi người, rất mong mọi người tiếp tục ủng hộ các bài tiếp theo.

Bài 1

1. Angela and her grandpa are speaking about protecting studying all through life. Hear and skim.

(Angela và ông nội cô đang nói về việc tiếp tục học tập suốt đời. Nghe và đọc.)

Continue to learn by life!

Angela: Grandpa, sorry I am a bit late, however I needed to do numerous homework and missed the bus. If I hadn’t missed it, I might have come at the very least 30 minutes earlier.

Grandpa: No downside. Your grandma remains to be out buying.

Angela: What are you studying, grandpa? You look actually excited!

Grandpa: Nicely, I’ve joined the Lifelong Studying Institute and I’ve chosen some attention-grabbing programs to attend. Would you like to take a look at their brochure?

Angela: OK. However I believed you might be retired now?

Why do you might want to research? And what’s this lifelong studying? Do you imply studying on a regular basis?

Grandpa: Form of … These programs will not be only for retired individuals. They’re for everybody who’s .

Angela: Oh, no, I do not suppose I might wish to research all my life. Twelve years in obligatory schooling appears sufficient for me.

Grandpa: Sure, however issues change on a regular basis. There are new concepts and ideas that you might want to perceive with a purpose to succeed! As a lifelong learner, you too can select what and tips on how to research. One of these studying is self-directed.

Angela: Sounds nice, however how can I discover the time to attend programs when I’ve a full-time job?

Grandpa: Nicely, you possibly can do an internet course with dialogue classes within the night or on the weekend. You are able to do it from the consolation of your personal dwelling. The important thing factor is to take pleasure in studying and purchase new abilities on a regular basis.

Angela: Sounds good. So lifelong studying is all about studying to take pleasure in studying?

Grandpa: That is proper. It is voluntary and self­motivated. Individuals often take time to review for private or skilled causes, relying on their wants and studying types.

Angela: However what about you? Why do you might want to do all these programs? Digital expertise, artwork historical past, French literature?These programs all sound troublesome to me. If I had recognized that, I might have introduced you my Data Expertise textbook.

Grandpa: Nicely, it is necessary for me to strive new issues and maintain my mind wholesome and match. I may meet and speak to totally different individuals, and make new mates.

Angela: Good luck, grandpa. Hope you benefit from the programs.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Duy trì việc học cả đời

Angela: Ông ơi, xin lỗi cháu đến hơi muộn, nhưng cháu phải làm nhiều bài tập về nhà và bị lỡ chuyến xe buýt. Nếu cháu không bị lỡ nó, cháu đã đến sớm ít nhất 30 phút.Ông nội: Không vấn đề gì. Bà cháu vẫn còn đi mua sắm.

Angela: Ông đang đọc gì vậy ạ? Ông trông thật phấn khích!

Ông nội: Ừ, Ông đã tham gia Viện nghiên cứu học tập cả đời và ông đã chọn một số khóa học thú vị để tham dự. Cháu có muốn xem tài liệu quảng cáo của họ không?

Angela: OK. Nhưng cháu nghĩ ông bây giờ đã nghỉ hưu? Tại sao ông cần phải học? Và việc học cả đời này là gì? Có nghĩa là học tập tất cả các thời gian phải không ạ?

Ông nội: Loại này… Các khóa học này không chỉ dành cho người về hưu. Mà là dành cho tất cả những ai quan tâm.

Angela: Ồ, không, Cháu không nghĩ rằng cháu muốn học cả đời. Mười hai năm trong giáo dục bắt buộc dường như đủ cho cháu rồi ạ.

Ông nội: Ừ, nhưng mọi thứ luôn thay đổi. Có những ý tưởng và khái niệm mới mà cháu cần phải hiểu để thành công! Là một người học suốt cả đời, cháu cũng có thể lựa chọn những gì và làm thế nào để học tập. Loại học tập này là tự định hướng.

Angela: Nghe thật tuyệt, nhưng làm sao cháu có thời gian để tham dự các khóa học khi cháu có một công việc toàn thời gian?

Ông nội: Ồ, cháu có thể học một khóa học trực tuyến với các buổi thảo luận vào buổi tối hoặc cuối tuần. Cháu có thể làm điều đó thoải mái tại nhà. Điều quan trọng là để tận hưởng học tập và có được các kỹ năng mới tất cả thời gian.

Angela: Nghe thật thú vị. Vì vậy, học tập suốt đời là tất cả về học cách yêu thích việc học sao ạ?

Ông nội: Đúng rồi. Đó là tự nguyện và tự chủ. Mọi người thường dành thời gian để nghiên cứu vì lý do cá nhân hoặc nghề nghiệp, tùy thuộc vào nhu cầu và phong cách học tập của họ.

Angela: Nhưng còn ông thì sao? Tại sao ông cần phải học tất cả các khóa học này? Công nghệ số, lịch sử nghệ thuật, văn học Pháp ạ? Tất cả các khóa học này nghe có vẻ khó khăn với cháu . Nếu cháu biết điều đó, cháu đã đưa cho ông sách giáo khoa Công nghệ thông tin của cháu .

Ông nội: Đúng vậy, điều quan trọng đối với ông là thử những thứ mới và giữ cho bộ óc của ông khỏe mạnh và phù hợp. Ông cũng có thể gặp và nói chuyện với những người khác nhau, và kết bạn mới.

Angela: Chúc could mắn, ông nội. Hy vọng ông thích các khóa học.

You might also like