Language Review 3 (Unit 7-8-9) trang 42 SGK tiếng Anh 9 mới

Qua bài viết trên của khogamemobile.com Tiếng anh 9 review 3 mà mình muốn chia sẻ đến cho mọi người, rất mong mọi người tiếp tục ủng hộ các bài tiếp theo.

Bài 3

3. Fill every clean with the proper kind phrase given.

(Điền vào chỗ trống với dạng đúng của từ được cho.)

1. My brother skilled to be a trainer, however then he determined to turn out to be a tour _________. (GUIDANCE)

2. If you wish to pay a extra _________ value, keep in mind to guide the tour two weeks upfront. (REASON)

3. My English is a bit _________. I have not used it for years. (RUST)

4. My grandfather is 80 years outdated, and he is _________ in each French and English. (FLUENCY)

5. There’s nothing extra boring than a seaside city within the low _________. (SEASONAL)

6. To make a carrot cake for 4 folks, you want 200 grams of _________ carrot. (GRATE)

7. While you place meals over boiling water to cook dinner, it means you _________ it. (STEAMER)

8. Somebody who’s going previous a specific place is a _________-by. (PASS)

Lời giải chi tiết:

1. information

2. affordable

3. rusty

4. fluent

5. season

6. grated

7. steam

8. passer

1. tour-guide (n): hướng dẫn viên du lịch

My brother skilled to be a trainer, however then he determined to turn out to be a tour information.

(Anh trai tôi được đào tạo để thành giáo viên, nhưng sau đó lại quyết định trở thành hướng dẫn viên du lịch.)

2. If you wish to pay a extra affordable value, keep in mind to guide the tour two weeks upfront.

(Nếu bạn muốn mua với một giá hợp lý hơn, nhớ đặt chuyến du lịch trước 2 tuần.)

Giải thích: trước danh từ ta cần một tính từ bổ trợ và tính từ của motive là affordable, thường sử dụng với từ value có nghĩa là giá cả hợp lý

3. be a bit rusty: bị mất đi, giảm đi

My English is a bit rusty. I haven’t used it for years.

(Tiếng Anh của tôi rò rỉ một chút rồi. Tôi đã không dùng đến nó nhiều năm nay.)

4. be fluent in: thành thạo cái gì đó

My grandfather is 80 years outdated, and he’s fluent in each French and English.

(Ông của tôi 80 tuổi và ông thông thạo cả tiếng Anh và tiếng Pháp.)

5. the off-season (n.p): mùa ít khách

There’s nothing extra boring than a seaside city within the low season.

(Không gì buồn tẻ hơn một thị trấn ven biển vào mùa ít khách.)

6. To make a carrot cake for 4 folks, you want 200 grams of grated carrot.

(Để làm bánh cà rốt cho Four người, chúng ta cần 200g cà rốt đã nạo vỏ.)

Giải thích: trước danh từ carrot ta cần 1 tính từ bổ trợ và grated carrot là cà rốt đã nạo vỏ

7. While you place meals over boiling water to cook dinner, it means you steam it.

(Khi bạn đặt thức ăn phía trên nước đang sôi để nấu, có nghĩa là bạn hấp nó.)

Giải thích: chỗ cần điền thiếu 1 động từ nên ta chuyển danh từ steamer thành steam có nghĩa là hấp

8. a passer-by: người qua đường

Somebody who’s going previous a specific place is a passer-by.

(Người nào đó đi ngang qua một nơi nào đó là người đi ngang qua.)

You might also like